Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

cevre-danismanlik-hizmeti 
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk
 • Denetimlerinin Yapılması,
 • Uygunluk yazısı başvurusu
 • Geçici faaliyet dosyasının hazırlanması ve başvurusu
 • Çevre izni dosyasının hazırlanması ve başvurusu
 • Tehlikeli atık yönetimi
 • Atık su arıtma tesisi projelendirilmesi
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)
 • Çevre performans raporlarının hazırlanması,
 • Atık minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevre Kazalarına Karşı Acil Eylem Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Eylem Tatbikatlarının Yapılması,
 
free pokerfree poker