Çevre Lisanslarının Alınması

eco2

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Depolama Lsansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
 • Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ömrünü Tamamlamış Araç, PCB Arındırma…)
 
free pokerfree poker