Çevresel Etki Değerlendirilmesi - ÇED Raporları

cevresel-etki-degerlendirmesi

ÇED Raporu;  bir yatırım gerçekleştirilmeden önce, çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapordur. Bu raporda, işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırım faaliyette olduğu süreçte, ve yatırımın faaliyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlerle olan etkileşimi detaylarıyla incelenmektedir.

ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu olmak üzere ikiye ayrılır. Yatırımın özelliğine göre T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın belirlemiş olduğu yönetmenlikten hangi sınıfa girdiği tespit edilir ve buna göre Proje Tanıtım Dosyası ise yatırımın gerçekleştirildiği ilin resmi makamlarından alınan olumlu görüşler neticesinde "ÇED Gerekli Değildir veya Gereklidir" kararı alınarak tamamlanır. Ya da ÇED kapsamına girer ise T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan alınacak görüşler esas alınır.

ÇED Raporu neticesinde; "Yatırımın Çevresel Değerlendirmesi Olumludur veya Olumsuzdur" şeklinde bir sonuç alınır.Bu sonuç neticesinde yatırıma başlanabilir. SGG; ÇED ve Proje Tanıtım Dosyaları'nın hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.

 
free pokerfree poker